Pomáháme těm, ke kterým se štěstí otočilo zády.

Senior žurnál

Senioři jsou jednou ze tří hlavních skupin, kam Sociální nadační fond směřuje svou pozornost a podporu. Právě jim a jejich rodinám chceme přinášet aktuální informace o sociálních službách a péči ve městě Brně. Vydáváme pro ně tedy čtvrtletník Senior žurnál. Součástí jsou i rubriky pro trénink paměti, zajímavosti z Brna, tipy pro zdravý jídelníček, cvičení a mnoho dalšího. Velmi nás těší, že se stal za krátkou dobu, kdy vychází, vyhledávaným a oblíbeným časopisem. 

Dostupný je zdarma prostřednictvím zařízení sociálních služeb, neziskových organizací, úřadů městských částí, klubů seniorů, Infocentra Magistrátu města Brna, Socio Info Pointu MMB, Senior akademie, Knihovny Jiřího Mahena a dalších. 

Stáhnout v elektronické podobě si ho můžete po kliknutí na příslušný obrázek. 

2024

2023

Starší čísla