Posláním nadačního fondu je pomáhat lidem, kteří se dostali do těžké životní situace a nemají možnost se z ní vlastními silami vymanit. Nadační fond pomáhá jednotlivcům i neziskovým organizacím, které se takovou pomocí zabývají, ve městě Brně a Jihomoravském kraji. Převážně finanční pomoc je směřována k lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám, seniorům, rodinám s dětmi ohroženým chudobou, dětem bez zázemí rodiny – z pěstounské či ústavní péče.

Symbolem Sociálního nadačního fondu je ležatá osmička vyjadřující nerozdělitelnost, pevný nekončící vztah, návrat od konce k začátku. Chápeme jej jako propojení těch, ke kterým se štěstí otočilo zády, s lidmi schopnými a ochotnými jim pomoci. Díky takové podpoře mohou ti zkoušení osudem vykročit štěstí naproti, od konce dojít k novému začátku.

Rozhodnutí o přidělení podpory náleží správní radě složené ze zástupců statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Odboru sociální péče Magistrátu města Brna a zástupců odborné veřejnosti. Její předsedkyní je primátorka města Brna, JUDr. Markéta Vaňková.

Sociální nadační fond publikuje také magazín pro seniory a jejich rodiny.

Senior žurnál

Seniorům a jejich rodinám chceme přinášet aktuální informace o sociálních službách a péči ve městě Brně. Vydáváme pro ně tedy čtvrtletník Senior žurnál. Součástí jsou i rubriky pro trénink paměti, zajímavosti z Brna, tipy pro zdravý jídelníček, cvičení a mnoho dalšího. Dostupný je zdarma prostřednictvím zařízení sociálních služeb, neziskových organizací, úřadů městských částí, klubů seniorů, Infocentra Magistrátu města Brna, Socio Info Pointu MMB, Senior Akademie a dalších. Stáhnout v elektronické podobě si ho můžete níže. 

Podporují nás

Za pomoc při nastavování našeho webu děkujeme společnosti OGMIO media s.r.o.