Pomáháme těm, ke kterým se štěstí otočilo zády.

Posláním nadačního fondu je pomáhat lidem, kteří se dostali do těžké životní situace a nemají možnost se z ní vlastními silami vymanit. Nadační fond pomáhá jednotlivcům i neziskovým organizacím, které se takovou pomocí zabývají, ve městě Brně a Jihomoravském kraji. Převážně finanční pomoc je směřována k lidem se zdravotním postižením, seniorům, rodinám v krizové situaci, případně rodičům samoživitelům, dětem bez zázemí rodiny – z pěstounské či ústavní péče.

Symbolem Sociálního nadačního fondu je ležatá osmička vyjadřující nerozdělitelnost, pevný nekončící vztah, návrat od konce k začátku. Chápeme jej jako propojení těch, ke kterým se štěstí otočilo zády, s lidmi schopnými a ochotnými jim pomoci. Díky takové podpoře mohou ti zkoušení osudem vykročit štěstí naproti, od konce dojít k novému začátku.

Rozhodnutí o přidělení podpory náleží správní radě složené ze zástupců statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Odboru sociální péče Magistrátu města Brna a zástupců odborné veřejnosti. Její předsedkyní je primátorka města Brna, JUDr. Markéta Vaňková.

Sociální nadační fond publikuje také magazín pro seniory a jejich rodiny Senior žurnál.

Podporují nás

Za pomoc při nastavování našeho webu děkujeme společnosti OGMIO media s.r.o.

Zveme vás na koncert / vernisáž fotografií a příběhů. Vstup zDARma.