Pomáháme lidem v krizových životních situacích.

Sociální nadační fond je nevládní nezisková organizace založená městem Brnem roku 1993. Zaměřuje se na pomoc obyvatelům Brna a Jihomoravského kraje v krizové životní situaci, ze které se nemohou vymanit, i když se o to snaží.

Pomoc je směřována především k: 

 • lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám,
 • dětem bez zázemí rodiny či osamělým rodičům s dětmi,
 • seniorům. 

Pomůžete vykročit štěstí naproti lidem v obtížné životní situaci? 

Jak pomáháme?

fb_web_OZP

Přispíváme lidem se zdravotním handicapem na:

 • zajištění sociálních služeb

 • rehabilitace či operace nehrazené ze zdravotního pojištění  

 • nákup zdravotních pomůcek 

 • úpravu bydlení (bezbariérového či chráněného)

 • zájmové aktivity atd.

Seniorům přispíváme na:

 • pečovatelskou či odlehčovací službu a služby stacionářů

 • podporu domácí péče

 • nákup zdravotních pomůcek

 • mimořádné nutné výdaje, které je ohrožují chudobou.

web_foto_seniori
web_rodiny

Pomáháme dětem a rodinám. Podporujeme:

 • děti v náhradní rodinné péči nebo v dětských domovech

 • děti opouštějící dětský domov a začínající žít samostatně

 • zájmovou činnost dětí z rodin ohrožených chudobou

 • rodiny v krizové situaci…

Podporujeme neziskové organizace, které se výše zmíněnou pomocí zabývají. 

Pohyb pro všechny

Srdečně vás zveme 1. 6. 2022 na akci Pohyb pro všechny. Tým našeho nadačního fondu tam bude připraven zodpovědět případné otázky a podpořit start Cyklojízdy pohybu, svobody a přátelství našeho fotografa Petra Stillera. Jeho fotky

Více informací »
Přečetli jste všechno 🙂