Podpořte nás

Pomáháme těm, kteří to potřebují.

Pomáháme rodinám a dětem,

které se ocitly v nelehké životní situaci.

Nabízíme pomoc a podporu

lidem se zdravotním postižením.

Staráme se o seniory,

kteří potřebují pomocnou ruku.

V ROCE 2019

218

žádostí obdrženo

121

nadačních příspěvků

2 mil Kč.

bylo rozděleno

Jak pomáháme

Spolupracujeme se sociálními pracovnicemi a pracovníky ve městě Brně, kteří nás upozorňují na netypické sociální případy, jež nelze běžně řešit formou existujících sociálních dávek a služeb. Poskytnutím menší finanční pomoci se nám daří zabránit úplnému sociálnímu propadu těchto lidí. Pomohli jsme překlenout tíživou životní situaci lidem, kterým hrozila ztráta střechy nad hlavou, rodinám v dluhové pasti, lidem strádajícím nedostatkem jídla i osobám se zdravotním postižením.

Proč to děláme

Většina z nás je schopna se o sebe víceméně postarat, někteří to však z různých, jimi nezaviněných důvodů nedokážou. V takových případech mnozí říkají, že se má postarat stát, i když na něj jinak žehrají.

Jsme ale přesvědčeni, že my, kteří jsme zajištěni a pomoc druhých nepotřebujeme, bychom určitě měli pomáhat potřebným, a nespoléhat jen na stát a jeho různé instituce.

Více o nás

Pomozte lidem v nouzi

a přispějte pro zajištění pomoci a podpory rodinám i jednotlivcům v tíživých životních situacích.

Projekty

Pomáhejte s námi

Do obtížné životní situace se může dostat každý, ať už pochází z jakékoliv skupiny obyvatel, nezávisle na věku nebo zdravotním stavu. Ne každý má ale možnost se z potíží dostat jen s pomocí vlastních sil. Sociální nadační fond pomáhá těm, kteří to opravdu potřebují. Přidejte se k nám!

Sbírka pro Agátku

Agátka byla donedávna úplně zdravá holčička se spoustou aktivit a zájmů, nyní se ovšem musí poprat s těžkou nemocí - lékaři jí v říjnu letošního roku diagnostikovali akutní myeloidní leukémii. V současné době podstupuje v Dětské nemocnici FN Brno léčbu chemoterapií.

Sbírkou chceme podpořit Agátku i její rodinu.

Zatím vybráno

68 500 Kč

Sbírka Slunce pro Filipa

Maminka Ivana se již sedmým rokem stará o svého syna Filipa, který měl v 18 letech v červnu roku 2012 těžkou autonehodu, po které až doposud zůstal upoutaný na lůžko a odkázaný na pomoc svých blízkých.

Zatím vybráno

1 540 Kč

Zbývá 2019-12-31T23:59:59+01:00 dní

Novinky