Pomáháme těm, ke kterým se štěstí otočilo zády.

Pomáháme lidem v krizových životních situacích.

Sociální nadační fond je nevládní nezisková organizace založená městem Brnem roku 1993. Zaměřuje se na pomoc obyvatelům Brna a Jihomoravského kraje v krizové životní situaci, ze které se nemohou vymanit, i když se o to snaží.

Pomoc je směřována především k: 

 • lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám,
 • dětem bez zázemí rodiny či osamělým rodičům s dětmi,
 • seniorům. 

Pomůžete vykročit štěstí naproti lidem v obtížné životní situaci? 

Jak pomáháme?

fb_web_OZP

Přispíváme lidem se zdravotním handicapem na:

 • zajištění sociálních služeb

 • rehabilitace či operace nehrazené ze zdravotního pojištění  

 • nákup zdravotních pomůcek 

 • úpravu bydlení (bezbariérového či chráněného)

 • zájmové aktivity atd.

Seniorům přispíváme na:

 • pečovatelskou či odlehčovací službu a služby stacionářů

 • podporu domácí péče

 • nákup zdravotních pomůcek

 • mimořádné nutné výdaje, které je ohrožují chudobou.

web_foto_seniori
web_rodiny

Pomáháme dětem a rodinám. Podporujeme:

 • děti v náhradní rodinné péči nebo v dětských domovech

 • děti opouštějící dětský domov a začínající žít samostatně

 • zájmovou činnost dětí z rodin ohrožených chudobou

 • rodiny v krizové situaci…

Ohlédnutí za Charitativním koncertem

10. května se na Dominikánském náměstí uskutečnil Charitativní koncert pro náš nadační fond. I když ještě nemáme konečnou částku, už teď víme, že z výtěžku budeme schopní podpořit nejen rodiny tří dětí se zdravotním postižením,

Více informací »
Přečetli jste všechno 🙂