Pomáháme těm, ke kterým se štěstí otočilo zády.

Protože se často ptáte, kdy nás zastihnete osobně, ustanovili jsme pravidelné úřední hodiny. Pro konzultace a osobní podání žádostí nás najdete na Mečové 5 každou středu (vyjma státních svátků) od 9.00 do 11.30 a od 12.15 do 15.00. Jiné termíny domlouváme s žadateli vždy po předchozí dohodě.

Žádosti je možné dále podat: 

  • poštou na adresu Sociálního nadačního fondu: Mečová 5, Brno 602 00,
  • e-mailem na adresu: kancelar@socialni-nadacni-fond.cz,
  • předat do schránky umístěné v přízemí na recepci na adrese Mečová 5, Brno (v takovém případě je žádost předávána v zalepené neprůhledné obálce).