Pomáháme těm, ke kterým se štěstí otočilo zády.

1. června schválila správní rada nadačního fondu podporu pro žadatele ve výši 628 954 Kč. Největší objem pomoci směřoval k lidem se zdravotním postižením, déle seniorům a rodinám s dětmi. Podpořili jsme také dvě žádosti neziskových organizací. Během příštích týdnů vyrozumíme všechny žadatele o výsledku jednání a dalším postupu.