Podpořte nás
MENU Zavřít

"Do obtížné životní situace se může dostat každý, ať už pochází z jakékoliv skupiny obyvatel, nezávisle na věku nebo zdravotním stavu. Ne každý má ale možnost se z potíží dostat jen s pomocí vlastních sil. Jsme velmi rádi, že město Brno, Jihomoravský kraj a další naši partneři fond podporují. Pomáhá těm, kteří to opravdu potřebují."

Správní rada

Základní informace

Nadační fond vznikl dne 15. prosince 1998 zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 46. Základním dokumentem nadačního fondu je Statut a nejvyšším orgánem nadačního fondu je správní rada.

Členem správní rady jsou vždy nejméně 2 zástupci zřizovatele, tj. Statutárního města Brna, nejméně 2 zástupci Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, 2 zástupci Jihomoravského kraje a dále zástupci odborné veřejnosti.

Správní rada zasedá nejméně 4x ročně.

Pro kontaktování členů správní rady, pokračujte na sekci Kontakt.

Předsedkyně správní rady

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

Místopředsedkyně správní rady

Mgr. Bc. Monika Škorpíková, DiS., Odbor sociální péče Magistrátu města Brna

Členové správní rady

PhDr. Zdenka Hašová, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna

PhDr. Petr Horehleď, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Ing. Ladislav Chodák, předseda Regionální hospodářské komory Brno

Bc. Štěpán Chytka, podnikatel, filantrop a muzikant

JUDr. Robert Kerndl, náměstek primátorky města Brna

Bc. Jana Leitnerová, zastupitelka Jihomoravského kraje, radní pro sociální a rodinnou politiku Jihomoravského kraje

PaedDr. Jan Polák, CSc. vedoucí Odboru sociální péče Magistrátu města Brna

 

 

 

 

Revizor

Ing. Petra Šustrová

Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu, kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí člena správní rady.