Podpořte nás

První mobilní poradna pro oběti kriminality a domácího násilí v ČR

Podpořili jsme vznik první mobilní poradny pro oběti trestných činů v ČR, kterou provozuje organizace Bílý kruh bezpečí.

Speciálně vybavenou dodávku pokřtil v pátek 18. 6. herec Michal Isteník. Smyslem je zvýšit dostupnost pomoci obětem kriminality a domácího násilí, protože ti nejzranitelnější klienti se často k pomoci díky vzdálenosti místa bydliště od brněnské poradny nedostanou. V anonymizované verzi bude poradna s týmem konzultantů vyjíždět za klienty, s polepy plnit informační a osvětovou funkci. 

Sociální nadační fond přispěl v rámci dvou výzev částkou 100 000 Kč. 

Jak poradna funguje, se můžete podívat na tomto videu