Podpořte nás

Pro žadatele

Přímá podpora

Žádosti o nadační příspěvek mohou podávat fyzické osoby i právnické osoby působící v sociální oblasti na tyto účely:

  • Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči/ohrožených sociálním vyloučením/v dětském domově
  • Podpora pro osoby se zdravotním postižením
  • odpora pro seniory
  • Podpora bydlení pro samoživitele/ovdovělé/rodiny či osamělé jednotlivce v krizové situaci.

Žádosti do 2.kola je možné podávat do 31. 5. 2019.

Telefonické konzultace žádostí tel.: 734 585 349
Zkompletovanou žádost včetně všech relevantních příloh je možné zaslat buď:

  • poštou na adresu nadačního fondu Mečová 5, Brno 602 00
  • e-mailem na adresu: kancelar@socialni-nadacni-fond.cz
  • předat do schránky umístěné v přízemí na recepci na adrese Mečová 5, Brno (v takovém případě je žádost předávána v zalepené neprůhledné obálce)

Rozhodování o poskytnutí nadačních příspěvků proběhne na zasedání správní rady nadačního fondu v červnu 2019.