Podpořte nás

Pro žadatele

Termín pro podání žádostí je 15. 8. 2019

Žádosti o nadační příspěvek mohou podávat fyzické osoby i právnické osoby působící v sociální oblasti na tyto účely:

  • Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči/ohrožených sociálním vyloučením/v dětském domově
  • Podpora pro osoby se zdravotním postižením
  • odpora pro seniory
  • Podpora bydlení pro samoživitele/ovdovělé/rodiny či osamělé jednotlivce v krizové situaci.

Telefonické konzultace na č. 734 585 349

Formulář žádosti pro fyzické osoby ZDE

Formulář žádosti pro pravnické osoby ZDE

Zkompletovanou žádost včetně všech relevantních příloh je možné zaslat buď:

  • poštou na adresu nadačního fondu Mečová 5, Brno 602 00
  • e-mailem na adresu: kancelar@socialni-nadacni-fond.cz
  • předat do schránky umístěné v přízemí na recepci na adrese Mečová 5, Brno (v takovém případě je žádost předávána v zalepené neprůhledné obálce)

Rozhodování o poskytnutí nadačních příspěvků proběhne na zasedání správní rady nadačního fondu v září 2019.