Podpořte nás
MENU Zavřít

Pro žadatele

Telefonické konzultace na č. 734 585 349 nebo 703 471 717

Jednotlivci a rodiny: ke stažení Formulář žádosti a Pravidla pro fyzické osoby pro poskytování nadačních příspěvků.

Nestátní neziskové organizace: ke stažení Formulář žádosti pro NNO a Pravidla_NNO.

Zkompletovanou žádost včetně všech relevantních příloh je možné zaslat buď:

  • poštou na adresu Sociálního nadačního fondu: Mečová 5, Brno 602 00
  • e-mailem na adresu: kancelar@socialni-nadacni-fond.czFormulář žádosti
  • předat do schránky umístěné v přízemí na recepci na adrese Mečová 5, Brno (v takovém případě je žádost předávána v zalepené neprůhledné obálce)

Rozhodování o poskytnutí nadačních příspěvků proběhne na zasedání správní rady nadačního fondu v březnu (pro dubnovou výzvu v červnu) 2022.

Možnosti podání žádosti

Žádosti o příspěvky přijímá fond ve čtyřech vyhlášených výzvách a v průběhu celého roku. Jednou za čtvrtletí se schází správní rada, která rozhodne o konkrétní finanční podpoře.

Termín pro podání žádosti je do 15. 4. 2022. 

Žádosti o nadační příspěvek mohou podávat fyzické osoby i právnické osoby působící v sociální oblasti na tyto účely:

  • Podpora pro osoby se zdravotním postižením
  • Podpora pro seniory
  • Podpora dětí v náhradní rodinné péči / v dětském domově
  • Podpora pro samoživitele / ovdovělé / rodiny či osamělé jednotlivce v krizové situaci