Podpořte nás

Předání daru pro Centrum paliativní péče Brno

do rukou lékařek Reginy Slámové a Kamily Krausové, které za centrem stojí. Do budoucna se tak podaří zajistit hospicovou péči v prostředí domova až pro 300 pacientů ročně. Tyto služby jsou dlouhodobě nedostatkové, takže jsme moc rádi za tento výzmaný krok vpřed. Samotný Sociální nadační fond přispěl částkou téměř 86 000 Kč na nákup dalšího zdravotnického vybavení. Děkujeme všem dárcům. 

Podpořit stále trvající sbírku ve prospěch centra - Hospic doma - můžete zde.