Podpořte nás

Nadační fond

Spolu štěstí naproti

Sociální nadační fond pomáhá občanům města Brna a Jihomoravského kraje v tíživých životních situacích. Často také zaplňuje mezeru v legislativě, protože mnozí z klientů fondu propadají sítem možných dávek a jiných forem státní pomoci. Stává se tak často jedinou a poslední možnou šancí. 

Pomoc směrujeme především k rodinám s dětmi či dětem bez rodiny, seniorům a lidem se zdravotním postižením. Finanční podpora je určena také pro osamělé rodiče, kteří se během vln epidemie nemoci covid-19 a vyhlášených omezeních ocitli v existenčních problémech, neboť přišli o možnost příjmu z důvodu péče o děti nebo ztratili zaměstnání. 

Žádosti o příspěvky přijímáme v průběhu celého roku ve čtyřech kolech. Jednou za čtvrtletí se schází správní rada, která rozhoduje o konkrétní finanční podpoře.  

V sekci Příběhy najdete některé z životních příběhů našich žadatelů.

Pomáháme těm, ke kterým se štěstí otočilo zády.

Posláním nadačního fondu je pomáhat lidem, kteří se dostali do těžké životní situace a nemají možnost se z ní vlastními silami vymanit. Nadační fond pomáhá jednotlivcům i neziskovým organizacím, které se takovou pomocí zabývají, ve městě Brně a Jihomoravském kraji. 

Především finanční pomoc směřujeme k rodinám i dětem bez rodiny, rodičům samoživitelům, seniorům a osamělým lidem, zdravotně postiženým a jejich rodinám.

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje pomáhá již 28 let!

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje (SNF) je nevládní organizace založená v roce 1993 původně jako Sociální nadace města Brna „Domovy potřebných“, a to rozhodnutím Zastupitelstva města Brna.

O pět let později se transformovala na nadační fond a v roce 2014 se působnost fondu rozšířila na celý region Jihomoravského kraje.

V současnosti se nadační fond věnuje především pomoci občanům v tíživých sociálních situacích, kdy selhávají standardní nástroje sociální ochrany a je třeba urychleně naléhavou životní situaci řešit.

Nadační fond podporují:

 • Statutární město Brno
 • Jihomoravský kraj
 • Brněnské komunikace a.s.
 • Dopravní podnik města Brna, a.s.
 • GridServices, s.r.o.
 • Lesy města Brna, a.s.
 • Obec Kozlany
 • Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.
 • SAKO Brno a.s.
 • SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
 • Technické sítě Brno, a. s.
 • Teplárny Brno, a.s.
 • Veletrhy Brno, a.s.