Podpořte nás

Nadační fond

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje pomáhá již 25 let!

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje je nevládní organizace založená původně jako Sociální nadace města Brna „Domovy potřebných“, která vznikla v roce 1993 rozhodnutím Zastupitelstva města Brna. K 1. lednu 1998 byla nadace transformována na nadační fond v souladu se zákonem o nadacích a nadačních fondech.

Důvodem pro založení nadačního fondu byly vzrůstající nároky na úroveň i sortiment sociálních služeb. Hlavní vizí při zakládání nadačního fondu bylo získat doplňkový zdroj k financování sociálních služeb. U zrodu „Domovů potřebných“ stáli především pracovníci odboru sociální péče, členové zastupitelstva a zástupci nestátních neziskových organizací.

V roce 2014 schválila správní rada rozšíření působnosti nadačního fondu na Jihomoravský kraj spolu se změnou názvu. Změny v působnosti a cílech byly se souhlasem správní rady zakomponovány do Statutu nadačního fondu. Nový název „Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje“ byl zapsán do nadačního rejstříku v únoru 2015.

Nadační fond také napomáhá ke zkvalitňování činnosti poskytovatelů sociálních služeb podporou vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků v sociálních službách i podporou procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Posláním nadačního fondu

Posláním nadačního fondu je poskytovat finanční a věcnou pomoc fyzickým a právnickým osobám, které se angažují v sociální oblasti a poskytují sociální péči (služby), dále pak občanům města Brna a občanům Jihomoravského kraje, a to zdravotně postiženým, seniorům a dalším osobám v obtížných sociálních situacích.

Činnost nadačního fondu podporují

Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
Brněnské komunikace a.s

Současnost

V současnosti se nadační fond věnuje především pomoci občanům v tíživých sociálních situacích, kdy selhávají standardní nástroje sociální ochrany a je třeba urychleně naléhavou životní situaci řešit.

Díky dlouhodobé spolupráci se sociálními pracovníky a upozorněním na netypické sociální případy, jež často nelze řešit formou existujících sociálních dávek a služeb, se společně daří poskytnutím menší finanční pomoci (nadačního příspěvku) zabránit úplnému sociálnímu propadu těchto lidí.

Nadační fond pomohl překlenout tíživou životní situaci lidem, kterým hrozila ztráta střechy nad hlavou, rodinám v dluhové pasti, lidem strádajícím nedostatkem jídla i osobám se zdravotním postižením.