Podpořte nás
MENU Zavřít

Již 850 560 Kč ze sbírky Hospic doma

Částku 50 560 Kč jsme tento měsíc předali Centru paliativní péče Brno, respektive Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, které projekt centra zastřešuje. Jedná se o další část výtěžku sbírky Hospic doma, která za celou dobu svého konání vynesla krásných 850 560 Kč. 800 000 Kč jsme vyplatili v roce 2020. 

Centrum poskytuje tři vzájemně provázané služby: městský domácí hospic, ambulanci paliativní medicíny a poradnu paliativní péče. Tyto služby jsou v Brně dlouhodobě nedostatkové. Mohou pomoci opatrovníkům s péčí o nevyléčitelně nemocného blízkého člověka, poskytnout zázemí a potřebnou psychickou podporu.

Za dary děkujeme například společnostem SAKO Brno, a.s., Teplárny Brno, a.s., Technické sítě Brno, a.s., které sbírku podpořily hned na jejím začátku - v roce 2020. Poděkování patří také všem drobným dárcům. Jejich dobré srdce pomáhá na správném místě.

Sbírka je stále otevřená. Pokud chcete ulehčit těm, co stojí na konci své životní pouti a jejich blízkým, přispět můžete zde: https://www.darujme.cz/projekt/1202738

Děkujeme.