Podpořte nás

Fyzické osoby

Podpora

U fyzických osob je poskytován příspěvek za účelem řešení tíživé sociální situace žadatele nebo jeho rodiny.

Přímá podpora dětí

v náhradní rodinné péči/ohrožených sociálním vyloučením/v dětském domově, např.:

 • podpora studia, jízdné do školy,
 • volnočasové a mimoškolní aktivity vč. příspěvku na školou pořádané akce,
 • příspěvek na bydlení pro děti opouštějící ústavní zařízení apod.

Podpora pro osoby se zdravotním postižením, např.:

 • příspěvek na zajištění sociální služby,
 • příspěvek na zdravotní pomůcku apod.

Podpora bydlení

pro samoživitele/ovdovělé/rodiny či osamělé jednotlivce v krizové situaci, např.:

 • na úhradu nájemného a služby spojené s bydlením (elektřina, plyn, voda),
 • kauce nájmů s minimální délkou smlouvy na 1 rok,
 • na základní vybavení bytu apod.

Půjčka osobě, které zemřel/a partner/ka či blízká osoba, do doby, než se uvolní účty v dědictví.

Formulář

Formulář žádosti o nadační příspěvek ke stažení ZDE

Kritéria hodnocení žádostí o nadační příspěvek

 • Vyčerpávající popis situace žadatele
 • Účinnost pomoci poskytnutím nadačního příspěvku
 • Péče žadatele o nezletilé děti
 • Osamělí senioři či osoby se zdravotním postižením s nízkými příjmy bez nároku na sociální dávky
 • Doložené příjmy a potřebné doklady
 • Příp. součinnost žadatele se sociálním pracovníkem či organizací při řešení vlastní situace, délka spolupráce
 • Míra motivace a zřetelná snaha žadatele o řešení situace vlastním přičiněním

Žádost

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku podává žadatel sám. Výjimečně může být žádost podána prostřednictvím sociálního pracovníka, který s klientem pracuje a napomůže mu žádost o nadační příspěvek sepsat. V takovém případě je doporučenou přílohou šetření sociálního pracovníka.

Povinnou součástí žádosti je vyčerpávající popis životní situace žadatele, podložený relevantními přílohami.

Výše nadačního příspěvku

Doporučená výše nadačního příspěvku činí 30 tisíc Kč.

Rozhodování o nadačním příspěvku

Podanou žádost posuzuje dle výše uvedených kritérií a o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje. Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení správní rady.

O rozhodnutí správní rady bude informován žadatel (případně sociální pracovník) prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky s dalšími pokyny nejpozději do 30 dnů od zasedání správní rady.

Další postup

V případě schválení nadačního příspěvku podepíše žadatel sám (případně sociální pracovník zajistí a zprostředkuje podpis žadatele) darovací smlouvu.

Finanční podpora poskytnutá v hotovosti bude zvažována pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Nadační příspěvek je třeba vyčerpat nejpozději do 3 měsíců od podpisu darovací smlouvy.

Podávání žádosti

Telefonické konzultace žádostí tel.: 734 585 349

Zkompletovanou žádost včetně všech relevantních příloh je možné zaslat buď:

 • poštou na adresu nadačního fondu Mečová 5, Brno 602 00
 • e-mailem na adresu: kancelar@socialni-nadacni-fond.cz
 • předat do schránky umístěné v přízemí na recepci na adrese Mečová 5, Brno (v takovém případě je žádost předávána v zalepené neprůhledné obálce)

Žádosti podané po termínu budou zařazeny k posouzení na následující období.