Podpořte nás
MENU Zavřít

„Pomáháme těm, ke kterým se štěstí otočilo zády.“

Jak pomáháme?

Přispíváme...

lidem se zdravotním handicapem na...

 • zajištění sociálních služeb
 • rehabilitace či operace nehrazené ze zdravotního pojištění 
 • podporu rodin pečujících o člověka se zdravotním omezením 
 • nákup zdravotních pomůcek 
 • úpravu bydlení (bezbariérového či chráněného)
 • zájmové aktivity atd.

dětem a rodinám... podporujeme

 • rodiny samoživitelů a ovdovělých
 • děti v náhradní rodinné péči nebo v dětských domovech
 • děti opouštějící dětský domov a začínající žít samostatně
 • zájmovou činnost dětí z rodin ohrožených chudobou
 • rodiny v krizové situaci ...

seniorům přispíváme na...

 • mimořádné nutné výdaje, které ohrožují seniory chudobou
 • pečovatelskou či odlehčovací službu a služby stacionářů
 • podporu domácí péče
 • nákup zdravotních pomůcek
 • překlenutí doby nutné k vyřízení dědictví
 • podporu bydlení atd.

Nadační příspěvek poskytujeme za účelem řešení tíživé sociální situace žadatele nebo jeho rodiny žijící v Jihomoravském kraji.

Formulář

Formulář žádosti pro jednotlivce a rodiny ke stažení ZDE.

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků: PRAVIDLA_FO.

Kritéria hodnocení žádostí o nadační příspěvek

 • Podrobný popis situace žadatele
 • Účinnost pomoci poskytnutím nadačního příspěvku
 • Míra motivace a zřetelná snaha žadatele o řešení situace vlastním přičiněním
 • Péče žadatele o nezletilé děti / osamělí / senioři či osoby se zdravotním postižením s nízkými příjmy
 • Doložené příjmy a potřebné doklady
 • Případně součinnost žadatele se sociálním pracovníkem či organizací při řešení vlastní situace, délka spolupráce

Termín pro podání žádosti v první výzvě nového roku je do 15. 1. 2022.

Rozhodování o nadačním příspěvku

Správní rada Sociálního nadačního fondu podanou žádost posuzuje a o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje dle výše uvedených kritérií.

Rozhodnutí o přidělení a výši nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení správní rady. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Správní rada svá rozhodnutí nezdůvodňuje, rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.

O výsledku je žadatel (případně sociální pracovník) informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky nejpozději do 30 dnů od zasedání správní rady.

Další postup

V případě schválení nadačního příspěvku je s žadatelem podepsána darovací smlouva.

Finanční podpora poskytnutá v hotovosti je zvažována pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Nadační příspěvek je třeba vyčerpat nejpozději do 3 měsíců od podpisu darovací smlouvy.

Podávání žádostí

Telefonické konzultace žádostí tel.: 734 585 349 nebo 703 471 717

Zkompletovanou žádost včetně všech relevantních příloh je možné zaslat buď:

 • poštou na adresu Sociálního nadačního fondu: Mečová 5, Brno 602 00
 • e-mailem na adresu: kancelar@socialni-nadacni-fond.cz
 • předat do schránky umístěné v přízemí na recepci na adrese Mečová 5, Brno (v takovém případě je žádost předávána v zalepené neprůhledné obálce)

 

Žádosti podané po termínu budou zařazeny k posouzení na následující období.